top of page
Fire Hoses

DV Fire Protection staat in voor het NAZICHT, ONDERHOUD, VERKOOP en ADVIES op maat, op het gebied van brandveiligheid, met de focus op service.

DV Fire Protection is een jong dynamisch familiebedrijf gelegen te Beveren-Waas.

Actief in België en Luxemburg

Home: Welkom

 Over ons

Visie

Onze klanten hoogwaardige brandbeveiligingsproducten en diensten leveren, die hen bij een calamiteit in staat stellen efficiënt op te treden, teneinde schade en slachtoffers tot een absoluut minimum te beperken.

Missie

Het leveren van een volledig brandveiligheidsconcept van de hoogste kwaliteit. Deze middelen en diensten stellen de klant in staat om adequaat in te grijpen in noodsituaties. Kwaliteit is de verbinding naar veiligheid. We staan in voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening die in combinatie met kwalitatief hoogwaardige producten een optimale bescherming tegen brandrisico’s waarborgt.

Waarden

Kwaliteit is synoniem voor veiligheid.
DV Fire Protection draagt kwaliteit hoog in ons vaandel. Kwaliteit gaat verder dan het leveren van goede producten. Kwaliteit maakt integraal onderdeel uit van onze organisatie en ons handelen naar onze klanten toe. Deze opstelling zorgt voor een goede klantenfocus, wat moet leiden tot een grote klantentevredenheid.

DV Fire Protection Logo
Home: Nieuws

Onze focus 

Uw specialist In brandveiligheid

Vakkundige technieker met 15 jaar ervaring,

Zeer sterke prijs / kwaliteitsverhouding,

Persoonlijk advies met duidelijke afspraken,

Uitgebreid producten gamma,

Garantie op budget vriendelijke brandbeveiliging

Kwalitatieve Benor gekeurde brandblussers,

Regio gebonden snelle service,

Milieuvriendelijk,

Vrijblijvende transparante offertes zonder extra kosten achteraf,

Aankoop en / of onderhoud zonder contract mogelijk,

Duidelijke afspraken in verband met datum van uitvoering,

Snelle respons en snelle acties.

DV Fire Protection hanteert hiervoor de volgende normen als richtlijn:

 • NBN S21-050 (brandblussers),

 • NBN EN 671-3 (brandhaspels),

 • BS EN 1869 (branddekens),

 • EN 1866 (bluswagens),

 • ISO 7010 (noodsignalisatie),

 • ISO 79 (noodverlichting).

Home: Nieuws

Brandbeveiliging

De brandbeveiligingswetgeving is vrij complex. Daarom is het belangrijk dat je beroep doet op een expert om ervoor te zorgen dat je de juiste keuzes maakt. Als servicebedrijf helpen we jou graag (gratis) met het maken van de juiste keuze. Het volstaat om ons een mail te sturen en wij zullen je helpen om je gebouw/zaak/bedrijf brandveilig te maken.

Waar kunnen we u bij helpen?

DV fire protection is op de hoogte van de meest recente regelgeving.

Wij  helpen bij het bepalen van:

 • De soort brandblussers die je nodig hebt

 • Het aantal brandblussers

 • De meest aangewezen locatie van de brandblussers

 • Het al dan niet verplicht aanwezig zijn van brandmelders

 • De benodigde noodverlichting en signalisatie

 • De benodigde secundaire beveiligingsmiddelen (EHBO-kits, waarschuwingssystemen...)

 • De meest optimale vluchtweg(en)


Geraken we er niet uit per mail, omdat je in een zeer specifieke situatie zit? Dan kan DV Fire Protection jou mogelijk via een plaatsbezoek als nog verder helpen!

Ben ik wettelijk in orde?

De wetgeving rond brandbeveiliging is een complex gegeven, dat de kennis van experten vraagt. De wetgeving zit immers verspreid in verschillende regelgevingen, waaronder:

 • Het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming)

 • Het AREI (Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties) voor noodverlichting

 • Het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand

 • Het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

 • De lokale politiecodex

 • Het logiesdecreet (Decreet Toerisme Vlaanderen) van 1 april 2017

 • De Belgische norm (BENOR) voor brandblussers

 • Regels van Goed Vakmanschap, zoals opgesteld door Agoria en Apragaz


DV Fire Protection  kent  deze wetgeving grondig en kan je bijstaan bij vragen over allerhande vragen rond brandbeveiliging.  

Is keuring of onderhoud van brandblussers verplicht?

Brandblussers maar ook brandhaspels en noodverlichtingen die je in een professionele/openbare context of in gemeenschappelijke delen van appartementen gebruikt (winkel, bedrijf, restaurant, hotel/B&B...) dienen jaarlijks gekeurd te worden. 
De jaarlijkse verplichting wordt voor openbare locaties vastgelegd in het KB 28 maart 2014: "Bij ontstentenis van strengere voorschriften vanwege de fabrikant of de installateur of voort-vloeiend uit de regels van goed vakmanschap, worden de beschermingsmiddelen tegen brand tenminste één keer per jaar gecontroleerd.". De verplichting staat verder ook vermeld in het KB 7 juli 1994 (appartementsgebouwen), het Logiesdecreet 1 april 2018 (toeristische logies), de Regels van Goed Vakmanschap van Apragaz/BENOR.


Brandblussers die je louter privé gebruikt hebben geen onderhoudsplicht.


Goed onderhoud van blustoestellen en brandbeveiligingsapparatuur is werk voor professionals.
Zij moeten:
•    Werken volgens de Belgische norm 
•    de producten die ze moeten controleren en onderhouden door en door kennen
•    op de hoogte zijn van hun werking
•    weten welke controle- onderhoudsaspecten van vitaal belang zijn voor een goede werking.
•    keuren conform de instructie zoals vastgelegd in de politiecodex, het ARAB en jouw brandverzekering. Hierin is bepaald dat onderhoud aan kleine blusmiddelen jaarlijks plaats moet vinden.


Alle brandblussers bij DV Fire Protection worden gekeurd voor het eerste jaar vanaf factuurdatum geleverd. 

Wat is uw verplichting voor kleine kamergerelateerde logies?

De regeling voor kleine logies (minder dan 6 verhuureenheden, minder dan 13 slaapplaatsen) is gelukkig ook de meest eenvoudige. Zij dienen de standaard regeling te volgen. Concreet dienen ze per verdieping en per 150m² minstens één schuimbrandblusser van 6l of poederbrandblusser van 6kg dienen te voorzien. Dergelijke brandblussers tellen als 1 bluseenheid. We raden zelf voor logies schuimbrandblussers aan, omdat deze veel minder nevenschade veroorzaken dan poederbrandblussers. Poeder is zelf ook veel moeilijk om op te kuisen dan schuim.


De locatie van de bluseenheden mag je grotendeels zelf kiezen. Ze moeten ofwel in de logies zelf, ofwel in de onmiddellijke nabijheid ervan geplaatst te worden. Brandblussers installeer je bij voorkeur op de vluchtweg, zodat je tijdens het vluchten 1 bluspoging kan ondernemen. De brandblussers moeten steeds aan de muur opgehangen worden en de locatie ervan moet aangeduid zijn met een pictogram. Verder dienen ze aan de EN3-norm te voldoen en over een BENOR-label te beschikken.


Vergeet ook niet dat alle brandblussers jaarlijks gecontroleerd moeten worden door een gespecialiseerd bedrijf!
Als B&B dien je ook voldoende vluchtwegen te voorzien: minstens 2 voor elke logie. Dat zal in de praktijk weinig moeilijkheden opleveren: de eerste vluchtweg is de standaard uitgang, en de tweede mag een raam/balkon zijn dat met een brandweerladder te bereiken is. Behoudens heel hoge gebouwen zou je hier dus geen problemen mogen ondervinden. De vluchtweg dient wel steeds duidelijk aangegeven te worden met pictogrammen en noodverlichting: elke richtingswijziging moet met een pictogram aangeduid worden.


Tot slot dienen alle logies ook van rookmelders worden voorzien: in elke slaapkamer eentje, en in elke ruimte op de vluchtweg (tot aan de toegangsdeur) een extra melder. Per verdieping dient er minstens 1 rookmelder aanwezig te zijn. De rookmelders moeten een ingebouwde niet-vervangbare batterij hebben die minstens 5 jaar meegaat

Wat is uw verplichting voor grote kamergerelateerde logies?

De regeling voor grote logies (meer dan 5 verhuureenheden, meer dan 12 slaapplaatsen) is heel wat complexer en vereist een situatie-per-situatie-benadering. De regelgeving wordt hier complexer en strikter naarmate het gebouw hoger wordt.

Zij moeten:

 • Werken volgens de Belgische norm

 • de producten die ze moeten controleren en onderhouden door en door kennen

 • op de hoogte zijn van hun werking

 • weten welke controle- onderhoudsaspecten van vitaal belang zijn voor een goede werking.

 • keuren conform de instructie zoals vastgelegd in de politiecodex, het ARAB en jouw brandverzekering. Hierin is bepaald dat onderhoud aan kleine blusmiddelen jaarlijks plaats moet vinden.


Alle brandblussers bij DV Fire Protection worden gekeurd voor het eerste jaar vanaf factuurdatum geleverd. Contacteer gratis en vrijbijvend voor een offerte of  onderhoud op maat.

Wil je de aangekochte brandblussers, brandhaspels, noodverlichtingen of melders professioneel laten keuren? Wij kunnen deze keuring voor jou doen van alle brandblussers, ongeacht waar je ze gekocht hebt. Zonder contract en zonder aankoopverplichting

Home: FAQ

Brandklassen

Brand klassen
Home: Afbeelding

Branduitbraak

Brand stappenplan
Home: Afbeelding

Producten

Brandblussers

Schuimblussers (Fluorvrij) 

Brandblussers met fluorvrij ecologisch schuim. Bevat milieuvriendelijk schuim zonder perfluoralkylverbindingen (PFAS
vrij). 

Schuimblussers (Permanent) 

De schuimblussers zijn geschikt voor A en B klasse branden, Door uitstekende "Aqueous Film Forming Foam" (AFFF) is deze uitermate geschikt om vloeistof branden aan te pakken. Dus uitstekend geschikt voor scholen, kantoren en winkels. Dit alles met minimale belasting voor het milieu.

Schuimblussers (Patroon) 

De schuimblussers zijn geschikt voor A en B klasse branden, Door uitstekende "Aqueous Film Forming Foam" (AFFF) is deze uitermate geschikt om vloeistof branden aan te pakken. Dus uitstekend geschikt voor scholen, kantoren en winkels. Dit alles met minimale belasting voor het milieu.

Poederblussers (Permanent)

 De poederblussers van DV Fire Protection zijn overal toepasbaar en zijn geschikt voor brandklasse A, B en C. De poederblussers zijn inzetbaar voor vaste vloeibare en gas branden. Een geweldige allrounder geschikt voor zowel de industrie als in huis

Poederblussers (Patroon)

De poederblussers van DV Fire Protection zijn overal toepasbaar en zijn geschikt voor brandklasse A, B en C. De poederblussers zijn inzetbaar voor vaste vloeibare en gas branden. Een geweldige allrounder geschikt voor zowel de industrie als in huis.

CO2 Blussers   

Uniek in zijn toepassing CO2 is het meest geschikt voor elektrische risico's en vloeistofbranden. Ideaal voor de moderne wereld omdat het het elektrische apparatuur niet beschadigt of vervuilt.
CO2 heeft de tand des tijds doorstaan en is de voor de hand liggende keuze voor elektrische risico's. Er zijn twee series beschikbaar, zowel aluminium als lichtgewicht gelegeerd staal.

Automatische blussers

DV Fire Protection heeft ook speciale brandblussers voor specifieke situaties zoals de automatische blusser voor Dampkapinstalaties, liftmoroten en mazoutbranders

MicroCAFS

MicroCAFS zijn betrouwbare eenheden die in verschillende maten bij vele professionele gebruikers zijn gevestigd.

Eveneens bekend om hun eenvoudige bediening en hun niet aflatende betrouwbaarheid tijdens het werk zijn de MicroCAFS voertuig CAFS met hoge prestaties.

De innovatieve schuimbijmengtechnologie van MicroCAFS overtuigt door een precieze schuimdosering en zet een nieuwe standaard voor positieve druk schuimbijmengers (PPPS).

MicroCAFS is één van de weinige fabrikanten wereldwijd die in staat is om zelfs de grootste CAFS debieten te controleren door gepatenteerde mengtechnologie voor vaste industriële toepassingen.

Brandhaspels

Vaste brandhaspels

DV Fire Protection biedt verschillende types brandslanghaspels aan, die toonaangevend zijn op de markt. Deze hebben vele toepassingen zoals o.a. beschermen van kantoren, tunnels, stations, luchthavens en supermarkten. 


Mobiele brandhaspels

De mobiele slanghaspel biedt uitzonderlijke mobiele brandbestrijdingscapaciteiten plus andere praktische functies.

Hoezen - boxen - beugels - staanders - steunen - haspelkasten

Hoezen - boxen - beugels

DV Fire Protection biedt verschillende opbergmogelijkheden aan voor uw brandblussers. Hoezen om uw blussers te beschermen, metalen en PVC boxen om ze veilig en vast op te bergen, of beugels  om ze aan de muur of op de grond te bevestigen met riemen.

Staanders - steunen

DV Fire protection heeft verschillende oplossingen om uw blussers te bevestigen aan staanders en bied eveneens steunen aan om uw haspels veilig te bevestigen

Haspelkasten

DV Fire Protection kan verschillende types haspelkasten voorzien om uw haspels veilig op te bergen, met 1 of 2 deuren, en in verschillende RAL kleuren 

Brandmelders

Rookmelders
Detecteren tijdig rook van een beginnende brand en waarschuwen je met een luid alarm. Wij bieden verschillende modellen aan. 


Hittemelders

Te gebruiken daar waar rookmelders niet gehangen mogen worden vanwege stof of waterdamp, bijvoorbeeld de keuken, badkamer en garage.


CO-melders

CO is de stille moordenaar, je ziet en ruikt dit gevaarlijke gas niet. Een CO-melder monitort continu het aantal CO-deeltjes in de lucht en waarschuwt je als deze een ingestelde limiet overschrijden. Onmisbaar!


Draadloos koppelbare melders

Koppelbare melders zijn melders die allemaal alarm zullen geven als één melder in het netwerk gevaar detecteert.


Gasmelders

Gasmelders dienen om verschillende soorten gassen te detecteren en waarschuwen je bij een potentieel gaslek.

Branddekens

Brand- of blusdekens

De blusdekens van DV Fire Protection zijn allen gecertifieerd volgens EN1869. Alle modellen zitten verpakt in een stevige koker of hoes zodat de dekens beschermd zijn tegen verontreinigingen, zoals vet en stof. Dus ideaal voor het blussen van branden in keukens en brandende kleding. De blusdekens zijn compact, sterk en geproduceerd van siliconen gecoat materiaal voor betere prestaties.

Noodverlichting

Noodverlichtingen

Deze voldoen aan de geldende Belgische en Europese normen en zijn geschikt voor wettelijk vereiste aanduidingen van de vluchtweg.

Pictogrammen

Pictogrammen

Het is wettelijk verplicht om de locatie van een brandblusser in bureaus, winkels, appartementen... aan te duiden met behulp van een pictogram. In grotere gebouwen dient ook de vluchtweg duidelijk aangegeven te worden. Gebruik onze veiligheidspictogrammen om alles duidelijk te houden!

Veiligheidsbenodigdheden

EHBO-kits

Gebruik onze EHBO kits om jouw gebouw optimaal te beveiligen!

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

U kan onze verkoopsvoorwaarden inkijken en nalezen.

Home: Producten

Diensten

Services

Plaatsing & ingebruikstelling

Wij kunnen de aankoop van het materiaal, de levering, plaatsing en ingebruikstelling verzorgen. 

Onderhoud

Wij onderhouden aangekochte brandhaspels, noodverlichtingen, brandblussers of melders professioneel.

Keuring

Wij keuren uw brandbeveiliging professioneel en geven u gepast advies. 

Grondplannen

Wij maken uw grondplaatsen, deze omvatten circulatieplan, brandmelders, gasafsluiting, brandblussers, brandslangen, nooduitgangen.

Aankoop

U kan bij ons ook enkel producten aankopen. 

Branddetectie

Een brandalarm en een rookmelder werken 24/7 samen.

interventieplannen

Nood en interventieplannen zijn bij wet verplicht. 

Intern noodplan

Interne noodplannen worden best opgesteld door een preventieadviseur. De opmaak van zulk dossier moet  verschillende elementen omvatten.

Opleidingen

Brandveiligheid

Kwalitatieve opleidingen aangepast aan en bij u bedrijf.

Eerste Interventieploeg - 1 dag

Veilig een brand blussen of onder controle houden.

Kleine blusmiddelen - 3 uur

Veilige aanpak van een beginnend brand.

Kleine blusmiddelen - 1 ½ uur

Veilige aanpak van een beginnend brandje.

Evacuatietechnieken - 3 uur

Begrijpen van de verschillende taken, uitvoeren van het protocol, rust bewaren tijdens noodsituaties.

Evacuatieoefening - 4 uur

Veilige en vlotte evacuatie van alle aanwezigen in het gebouw.

Mobiele blusopleiding

We oefenen met alle beschikbare blusmiddelen namelijk blusdeken, CO2-blusser, waterschuimblusser, poederblusser en de muurhaspel.

Home: Producten

Vraag een offerte aan

Wij onderhouden en keuren alle merken en type brandblussers, noodverlichtingen en brandhaspels,
ongeacht waar je ze hebt aangekocht!
Vul onderstaand formulier in en we sturen je binnen de 48u een antwoord!

Bedankt voor de inzending!

Home: Offerte

Contact

Neem contact op met DV Fire Protection om meer te weten te komen over brandpreventie en brandbeveiliging.

Kruibekesteenweg 170
1920 Beveren

Tel.: +32 (0) 488 61 88 07

BTW Nr: 1000.291.813

Home: Contact
bottom of page